Lidmaatschap

Aanmeldingsformulier

Na het invullen van uw gegevens ontvangt u per e-mail ons aanmeldingsformulier. Deze kan ingeleverd worden bij onze secretaris.

Geacht nieuw lid,

Hieronder wordt onze jaarlijkse contributie weergegeven (januari 2019).

Lessend lid Paarden                          € 290,00
Lessend lid Pony’s                             € 250,00
Niet-lessend lid (paarden/pony’s)       € 150,00
Niet-rijdend lid                                    € 50,00

Verenigingsdekjes zijn niet verplicht om aan te schaffen, deze zijn verkrijgbaar via onze penningmeester voor € 29,00. Per gezin wordt er per jaar € 25,00 accommodatiebijdrage gerekend voor alle rijdende leden (lessende en niet-lessende leden). De jaarlijkse contributie voor de KNHS bedraagt € 25,00. Onze accommodatie is toegankelijk middels een badge, hiervoor wordt eenmalig € 25,00 borg gerekend. Bij beëindiging van het lidmaatschap kan de badge worden ingeleverd en ontvangt men de borg terug.

Voor verdere vragen kan contact opgenomen worden met ons secretariaat:

Maaike Tromp

Ravenhorsterweg 48
7103 AT Winterswijk
tel.:+31 (06) 81817543
mail: wrpcwinterswijk@outlook.com

Steengroeveweg 30
7101 PH Winterswijk

www.wr-pc.nl

Secretariaat: Mevrouw Maaike Tromp

Ravenhorsterweg 48
7103 AT Winterswijk
tel.:+31 (06) 81817543
mail: wrpcwinterswijk@outlook.com