Lidmaatschap

AANMELDINGSFORMULIER

Geacht nieuw lid, hieronder wordt de jaarlijkse contributie weergegeven.
Categorie Jaarlijkse contributie jan. 2019 (incl. inflatieberekening)
Lessend paardlid € 290,00
Lessend ponylid € 250,00
Niet lessend paard/ponylid € 150,00
Niet rijdend lid € 50,00
Donateur Voor het bedrag van € ………
Verenigingsdekjes zijn vrijwillig en verkrijgbaar voor € 29,00 via de penningmeester. Accomodatiebijdrage € 25,00 per jaar en per gezin voor alle rijdende leden (lessend en niet lessend) KNHS jaarlijkse contributie 2019 € 25,00 (deze kosten worden bij elke vereniging in rekening gebracht) tevens is er eenmalig € 25,00 borg voor een badge, na beëindiging van uw lidmaatschap kunt u bij inlevering van de
badge uw borg terug ontvangen. Mocht u nog vragen hebben dan  kunt u contact opnemen met ons secretariaat, Mevrouw Maaike Tromp.

Manege

Steengroeveweg 30
7101 PH Winterswijk

www.wr-pc.nl

Secretariaat: Mevrouw Maaike Tromp

Ravenhorsterweg 48
7103 AT Winterswijk
tel.:+31 (06) 81817543
mail: wrpcwinterswijk@outlook.com